تركيبات گياه آلوئه ورا

تركيبات گياه آلوئه ورا

 •  ­ویتامين های موجود در آلوئه وراء عبارتند از: CHOLINE ,E ,C ,B12 .B6 .B5 .B3 .B2 .B1, A ٬فوليک اسيد٬ نياسين که خاصيت متابوليسم آمينواسيدها و خون سازی و توليد گلبول های قرمز ٬ضد اکسيد رادیکال های آزاد را در بدن دارند.
 •  ­قند های موجود در آلوئه وراء شامل : پلی ساکاریدها :گلوئو کوماناز٬پلی ماناز ٬مونوساکاریدها :گلوکز٬فروکتز که پلی ساکاریدهای ضد ویروس وتنظيم کننده فعاليت های ایمنی بدن مونو
  ساکارید ها خاصيت ضد التهابی دارند.
 •  ­استرول ها که چهار استروئيد مهم در این گياه موجود است کلسترول٬ کامپسترول ٬لوپئول٬سيتوسترول ٬که عامل ضد التهاب وهمچنين دارای خواص ضد عفونی کننده وضد درد ميباشند.
 •  ­ساپونين های موجود در آلوئه وراء که گليكوزید ها می باشند وخاصيت آنها مواد صابونی ٬شوینده وضد عفونی کننده می باشند.
 •  ­ساليسيليک اسيد که ترکيبات مشابه آسپرین دارند٬مسكن وضد درد است.
 •  ­ليگنين موجود درآلوئه وراء که سلول تشکيل دهنده مواد و کار فراهم کردن قدرت نفوذ و آمادگی توانایی عمل حمل دیگر ترکيبات را برعهده دارند.
 • ­مواد معدنی های موجود در آلوئه وراء عبارتند از : کلسيم ٬کروم ٬مس ٬پتاسيم ٬روی ٬آهن ٬منيزیم  ٬منگنز٬سدیم ٬کلر٬فلوئور ٬ید ٬موليبدن٬فسفر ٬ و سلنيم که برای تندرستی و سلامتی ضروری هستند و برای استفاده در ترکيبات اصلی و ویتامين ها ودیگر مواد مورد نياز می باشند.
 •  ­هورمونهای موجود در آلوئه وراء که اکسين و جيبرلين می باشد و در التيام زخم و ضد التهابی بودن نقش موثری دارند.
 •  ­آنزیم های موجود درآلوئه وراء که عبارتندازکربوکسی پپتيداز٬ کاتالاز٬ پروکسيداز٬ ليپاز٬سلولاز٬دهيدرو ژناز٬فوسفوکيناز٬ترانس آميلاز٬آليلاز و فسفاتاز که کمک به هضم مواد غذایی و بالا بردن جذب آن در شکستن قند وچربی نقش دارند.
 •  ­آنتراکينون های موجود در آلوئه وراء عبارتند از آلوئه امودین٬ آلوئه اتيک اسيد٬ آلوئين٬آنتراسين٬آنترانول ٬باربالوئين٬کریزوفانيک اسيد٬امودین٬اتریل ايل٬استرازسينامونيک اسيد٬ایزوباربالوئين و رسيستانول که خاصيت ضد درد٬ضد قارچ٬ضد باکتری٬ضد ویروس وضد سم را در بدن دارا می باشد.
 •  ­آمينو اسيد ها از 22 اسيد آمينه سازنده بدن انسان ها 20 نوع آن در این گياه یافت می شود واز 8 اسيد آمينه ضروری بدن٬ 7 اسيد آمينه در این گياه موجود است که درساختمان پروتئين و درایجاد بافت ها نقش دارد.


تصویر شماتيک ساختار برگ آلوئه ورا و ترکيبات باید گفت در کمال شگفتی ۹۶ درصد ساختمان ژل آلوئه ورا از آب تشکيل شده است. ۴ درصد باقی مانده اما حاوی مواد فراوانی است که ۷۵ نوع آن شناخته شده اند.ترکيباتی که در ژل آلوئه یافت شده اند از پلی ساکاریدها هستند که قادر به کاهش و ترميم التهاب هستند.این ترکيب همچنين دارای ویژگی آنتی باکتریال و ضدميکروب است.آنتی اکسيدان هایی در قالب ویتامين های
آ٬ ب٬ ث٬ ای٬ آمينواسيدهای روی و اسيدهای چرب ضروری نيز در این ترکيب یافت می شوند.کلسيم و آلوئين نيز در آلوئه ورا موجود هستند٬ آلوئين ملينی بسيار قوی است. حدود ۹۶ درصد از وزن آن را آب تشکيل داده است و مابقى شامل چربى هاى ضرورى آمينواسيدها٬ ویتامين ها٬ املاح٬ آنزیم وگليکوپروتئين است.این گياه حداقل داراى ۳ اسيد چرب با خاصيت ضدالتهابى است که براى معده ٬ روده کوچک و روده بزرگ مفيد است.


هيچ چيز این گياه به تنهایى شگفت انگيز و خارق العاده نيست.بلکه همراهى و یک جا جمع شدن تمام مواد مورد نياز بدن از گروههاى مختلف غذایى است که آن را منحصر به فرد کرده است. تجمع این مواد در درون یک گياه واحد را ميتوان به جمع شدن تعدای نوازنده در یک گروه بزرگ موسيقی تشبيه کرد. (همان طور که هرکدام آنها هرگز و به تنهایی اثر و جاذبه اجرای گروهی و دسته جمعی را ندارند.) ژل Aloeحاوی گليکوپروتئين است که از تورم و درد جلوگيری و روند بهبود را تسریع می کند و همچنين حاوی پلی ساکارید است که رشد و ترميم پوست را تحریک می کند. “آنتراکوئين“ موجود در شيرة Aloe به عنوان مسهل مؤثر عمل می کند.این مواد شيميایی در مقادیر کم٬ می توانند از تشکيل سنگ کليه جلوگيری کنند.از ژل Aloeبرای درمان زخمهای درونی و بيرونی نيز می تواند استفاده کرد.این ماده روند درمان بسياری از جراحات پوستی از جمله زخمها٬ سوختگيها و یخ زدگی را تسریع می کند. شيره این گياه مسهل مفيدی است٬ اما چون می تواند سبب گرفتگی دردناک عضلات شود٬ غالباً استفاده نميشود. با ميزان مصرف کمتر٬ شيرة Aloe می تواند از سنگ کليه پيشگيری یا اندازة سنگ را کوچکتر کند. این ماده به عنوان تسهيل کننده دفع مدفوع به ویژه در افرادی که مبتلا به بواسير هستند ماده مفيدی است.


عصارة Aloe شکل ژل این گياه است که مصارف داخلی دارد و چون دارای خواص ضد ميکروبی است٬ از آن برای درمان عفونتهای ميکروبی مجاری معده ای­روده ای نيز می توان استفاه کرد.چوناین ماده اسيدهای معده را که سبب تشدید زخمها ميشود کاهش می دهد برای درمان زخمهای
معده نيز مؤثر است.تحقيقات اخير نشان داده که “مانوز استيله“ به عنوان یک ترکيب ضد ویروسی٬ دارای خواص درمانی ضد ویروس ایدز است.مانور استيله خود ویروس را مورد حمله قرار می دهد اما مهمتر اینکه٬ ميزان تأثير AZT را (یک داروی مؤثر در درمان عفونت ویروس HIV(تا حد زیادی بالا ميربرد.اگر این ترکيب دارویی با Aloe مصرف شود٬ ميزان AZT مورد استفاده برای HIV را می توان تا۹۰ %تقليل داد که این امر از هزینه ها و عوارض جانبی AZT تا حد زیادی خواهد کاست.ژل خوراکی آلوئه ورا شامل بيش از ۷۵ مواد مغذی از لحاظ غذایی و ۲۰۰ ترکيب فعال٬ ۲۰ نوع ماده معدنی٬ ۱۸ آمينو اسيد و ۱۲ نوع ویتامين است. این ژل بی نهایت مطبوع است. در منابع دارویی فهرست مصارف آلوئه ورا تقریباً به اندازه فهرست مواد تشکيل دهنده آن طویل است.از بارزترین خواص آلوئه ورا جلوگيری از ضایعات پوستی و ترميم آنها است.مصرف خوراکی آلوئه کلسترول خون را کنترل می کند٬ توليد انرژی را افزایش داده٬ درد مفاصل را تسکين می دهد٬ شش ورا نيز به گوارش غذا کمک می کند٬ سلامتی قلب و عملکرد کبد را بهبود می بخشد٬ قندها را پاک می سازد٬ سيستم ایمنی بدن را تقویت می کند و زخم ها و جراحات را ترميم می نماید. اما با وجود خواص بسيار آلوئه ورا و با آنکه تا کنون هيچ عوارضی از مصرف آن گزارش نشده است پزشگان مصرف خوراکی آن در طول دوران بار داری و شير دهی را برای خانم ها منع ميکند.دانشمندان اسپانيایی از گياه آلوئه ورا ژلی ساختهاند که میتواند عمر نگهداری ميوهها را طولانیتر کند.با استفاده از این ژل میتوان ميوهها را پوشاند و زمان نگهداری آنها را با حفظ تازگی و بدون تغييرات شيميایی طولانیتر کرد.محققان اسپانيایی معتقدند با استفاده از این ژل خوردنی میتوان ميوهها را تازه نگه داشت.این ژل که طعم و ظاهر غذاها را تغيير نمیدهد میتواند به صورت یک پوشش کاملا طبيعی و بیضرر جایگزین مواد نگهدارنده مصنوعی شود که بعد ازبرداشت ميوه ها به آنها اضافه میشود.