دانشنامه آلوئه ورا

آلوئه‌ورا  یا صبر زرد گیاهی بومی آفریقای شمالی است. اکثرا بی ساقه و برخی دارای ساقه ای کوتاه می باشند. از گیاهان علفی و چند ساله است که برگ های ضخیم، گوشتی آبدار و بلند نیزه ای دارد و حاشیه آن نیز دندانه دار است. در تابستان دارای گل های آویخته ای به رنگ های نارنجی، قرمز و زرد است که جام لوله ای دو یا سه سانتی دارد. آلوئه‌ورا در نواحی گرمسیری و خشک به عنوان گیاهی زینتی و درمانی مورد استفاده قرار می گیرد و 500 گونه مختلف دارد.

تركيبات گياه آلوئه ورا

 ­ویتامين های موجود در آلوئه

گياهشناسي آلوئه ورا

شناسایی خانواده وتیره: آلوئه ورا

دلايل برتري آلوئه ورا نسبت به ساير كشت ها

دلايل برتري آلوئه ورا نسبت به

نکات مهم برای نگهداری و تکثیر گیاه آلوئه ورا

گیاه آلوئه ورا این روزها یکی از

:آلوئه ورا دارای دو سیکل زندگی می باشد

  •  رشد برگی 

 در این سیکل بوته با توجه به میزان کمی که آبیاری می شود به تولید برگ پرداخته و تا زمانی که برگها به اندازه نسبتا کامل نرسیده اند، بزرگ می شوند، لازم به توضیح است اگر بوته آب کمتری جذب کند فقط به رشد طولی و تعداد برگها می پردازد .

  •   (تولید پاجوش (بوته کوچک آلوئه ورا

در این سیکل بوته به بلوغ رسیده و دارای برگهای بزرگی می باشد و به همین نسبت ریشه اش گسترش پیدا کرده و با افزایش میزان و امکان آبیاری ، بوته به تولید پاجوش می پردازد .

سایر مقالات

سعی کنیم جهت سلامتی صبح را با یک قاشق ژل آلوئه ورا شروع کرده و شب را با یک قاشق ژل به پایان برسانیم.